Доставка / Delivery

  Всички поръчки в рамките на страната включват доставка чрез куриер. Клиентите носят отговорност за всички разходи за доставка при всички размени и възстановявания на суми.

 Международна доставка: Международните разходи за доставка са допълнителни и се изчисляват по време на покупката. Клиентите са отговорни за всички задължения, данъци или други такси, настъпили при пристигането на пратката. Клиентите са отговорни и за всички такси за доставка при връщане или обмен.

 

All orders within the country include delivery by courier. Customers are responsible for all shipping costs for all exchanges and refunds.

International Delivery: International shipping costs are additional and are calculated at the time of purchase. Customers are responsible for all duties, taxes or other charges incurred on arrival of the shipment. Customers are also responsible for all return or exchange shipping charges.