• Начало »
  • Новини »
  •  Защо шиенето на ръка е по-добро от това на машина / Why hand sewing is better than machine sewing:

 Защо шиенето на ръка е по-добро от това на машина / Why hand sewing is better than machine sewing:

 Защо шиенето на ръка е по-добро от това на машина /  Why hand sewing is better than machine sewing:

 

 

  Шиенето на ръка е това, което правим и с което се гордеем. Във всяко едно наше изделие са вложени труд, желание и любов, които рефлектират върху крайния продукт. Шиейки на ръка, ние ви уверяваме, че аксесоарът, който получавате в краят на деня е най-добрият, който може да се направи. 

- Когато се шие на машина (например във фабриките), често се допускат грешки. Не от хората, а именно от машините. Роботът не може да се сравни с човежкият труд, поради фактът, че е създаден от човек и има зададени функции, които просто изпълнява. Следователно не осъзнава грешките си и не може да вникне в детайлът и да ги поправи. При ръчната изработка внимателно се следи създаването на продуктa от началото до самият край. Всеки един детайл се наблюдава от човешко око и бива внимателно обработван. 

- Мит е, че при ръчната изработка не се допускат никакви грешки. Това е така, но за разлика от тези при машнинното шиене те са по-лесно поправими и не влияят върху качеството на крайния продукт. Шевната машина разчита на т. нар. машинен бод, който има контурна линия над себе си, която свързва конецът с резбата, за да не може да се движи. При повечето дрехи това е добре, но представете си какво може да се случи ако се изпусне нишката, или резбата се размести. В този случай дори най-малкото прекъсване, или раздърпване на шевът може да бъде фатално. Ако издърпате нишката, целият шев ще се разбрида. Това контрастира коренно с ръчният труд и с доживотната гаранция, която искаме да имат нашите кожени изделия. Нашият шев е много по-здрав и надежден. Дори да се прекъсне част от конецът, останалата ще остане непокътната, а вашият аксесоар невредим.

  Продуктите, които създаваме са направени с желание и ние добавяме парченце от себе си във всеки един от тях.

 

  Hand sewing is what we do and we are proud of it. In each of our products are invested a lot of labor, desire, and love which affects the final product. Sewing by hand, we assure you that the accessory that you receive at the end of the day is the best that can be done.

- When stitching on a machine (for example, in factories), mistakes are often made. Not by the people, but by the machines. The robot can not compare to human labor due to the fact that it is human-made and has certain functions that he simply performs. Therefore, he does not realize his mistakes and can not see the detail and fix them. In the handmaking, the creation of the product from the beginning to the end is carefully monitored. Every detail is monitored by the human eye and carefully treated.

- It is a myth that no mistakes are made in a handmade sewing. This is the case, but unlike those that are made by marches, they are easier to repair and do not affect the quality of the finished product. The sewing machine relies on the so-called machine stitch that has a contour line above it that connects the thread so it can not move. For the most cloths this is fine but imagine what could happen if the thread is dropped or the seam is shifted. In this case, even the smallest interruption or pulling of the seam can be fatal. If you pull the thread, the whole stitch will unmerge. This contrasts drastically with manual labor and the lifetime warranty we want our leather goods to have. Our stitching is much stronger and more reliable. Even if a portion of the thread is cut off, the rest will remain intact, and your accessory will still be undamaged.

  The products we create are made with desire and we add a piece of ourselves to each of them.

 

 

 

 

 

 

 

Днес ще поговорим за една изключително стара, но много интересна практика за обработка на кожи.

прочети още

Днес ще ви разкажем за една от най-здравите и красиви кожи, наречена Шел Кордован или Кордован. Това е една от малкото кожи, която има свое собствено име. То произлиза от името на града Кордоба в Испания, където тази кожа е била произведена за първи път през VII век. Today we will tell you the story of one of the most durable and beautiful leathers, called Shell Cordovan or just Cordovan. This is one of the few kinds of leather that has its own name. It is named after the city of Cordoba, Spain, where this leather was produced for the first time in 7th century.

прочети още

Ще ви разкажем защо е много по-добре да си купите изделие от естествена кожа и ще ви помогнем да се убедите, че няма да сгрешите в избора си.

прочети още

Един от въпросите, които 90% от клиентите си задават когато си купуват облекла, обувки, чанти или аксесоари от кожа, е дали наистина този продукт е от естествена кожа или не.

прочети още

Създаването на красивa и завършенa рамка не е проста задача.

прочети още

Логото е символ, който присъства на абсолютно всеки наш аксесоар.

прочети още

Впечатляващото при нас е завършеният вид на нашите изделия. Финишът се прави също ръчно и това определя цялостната визия на аксесоарите ни. Това е сложен процес, който често отнема продължително време и изисква прецизност и концентрация.

прочети още

За нас доживотната гаранция означава, че ние заставаме зад всяко едно изделие, което напуска нашата работилница.

прочети още

Вече можем да гравираме вашите инициали, име, дата, или кратки послания. Гравирането е перманентно и няма да избледнее или да се заличи с времето. Текстът ще бъде изчистен и четливо направен.

прочети още

- Притежавайки този компактен и удобен монетник под ръка, вие може бързо да реагирате при наличие на по-малки заплащания.

прочети още