Как да различим естествената от изкуствената кожа / Leather or Not

Как да различим естествената от изкуствената кожа / Leather or Not

Натисни, подуши, намокри
или 5 не толкова познати начина да различим естествената от изкуствената кожа

Един от въпросите, които 90% от клиентите си задават когато си купуват облекла, обувки, чанти или аксесоари от кожа, е дали наистина този продукт е от естествена кожа или не.

Изпитвали сме това съмнение неведнъж и в много от случаите, това, което би трябвало да ни даде отговор за автентичност, са етикетът, цената и думата на продавача.

Ако тези три неща не са ви достатъчни, препоръчваме ви да прочетете  тази статия, в която ще се запознаете с 5 не толкова традиционни метода за различаване на естествената от изкуствената кожа. Някои от тях може да ви се сторят странни, но всички те са изпитани с годините и вършат работа.

1. Методът с порите.
Тъй като ествената кожа е направена от кожата на животно, тя носи несъвършенствата на всяка кожа. Точно затова, ако се вгледате добре, ще видите, че порите не са еднакви по големина и форма. Текстурата на изкуствената кожа е с еднакви пори, нещо което в живата природа не съществува. Погледнете горната страна на дланта си и ще се уверите сами.

2. Методът с бръчките
Натиснете коженото изделие с пръст и вижте дали се получават бръчки около пръста ви при натиска и дали те изчезват като отдръпнете пръстта си. Ако това е така, не се цупете, а се усмихнете, това означава, че материалът е естествен.

Ако искате да продължите да проверявате, може просто да помиришете изделието. Тук вероятно продавачите ще ви гледат с недоумение, но какво от това, всеки си има по някоя странност.

3. Методът на помирисването
Ако помиришете естествената кожа, ще видите, че тя мирише на нещо живо и топло. Всъщност ако не сте сигурни как точно трябва да мирише естествената кожа, можете да си направите експеримент в някой магазин за чанти. Поискайте да ви дадат две чанти: една от естествена кожа и една от изкуствена. Забучете носа си и веднага ще научите как да правите разликата. Ако не запомните миризмата на естествената кожа, то поне ще запомните, че изкуствената мирише на пластмаса.


4. Методът на дупките от опъковата страна
Огледайте изделието от опъковата страна. Ако дупчиците на шева не са еднакви по големина и имат малки велурени власинки, това означава, че изделието е от естествена кожа.

5. Метод на водната капка
Естествената кожа попива влагата, затова ако поръсите няколко капки вода, тя ще попие почти веднага. Ако направите това върху изкуствена кожа, водата ще остане на повърхността. Екстремна версия на този метод е да се пробва с наплюнчен пръст, но ние не го препоръчваме поради хигиенични причини.

Заключение

Тъй като изделията от естествена кожа са доста по-скъпи като цена, не оставяйте някои недобросъвестни търговци да ви измамят. Ако сте от хората, които не се доверяват лесно на думата на непознат, на етикета на изделието и на цената, вземете нещата в свои ръце и направете проверка сами. Желаем ви успех.

Люси Йорданова - Луира

 

Press, Sniff, Sprinkle

Or 5 NOT so Popular Methods to Distinguish if Leather is Real or Synthetic

One of the questions that 90% of the customers are asking themselves when they are buying leather garments, shoes, bags or accessories is whether the product is made of real leather or not.

All of us have had this doubt more than once and, in most of the cases, the only proofs of authenticity are the label, the price and the word of the shop assistant.

If this evidence is not enough for you, we recommend you to read this article which will show you 5 not so popular methods of distinguishing the real leather from the synthetic. Some of them might seem weird to you, but they have been tested by time and all of them have worked perfectly fine.

 1. The Method of Pores
  Real leather is made of animal skin and because of that it has the imperfection of any skin. That’s why if you have a closer look at it, you will see that the pores are not perfect in shape or size. The texture of synthetic leather is usually with uniform pores, something that does not exist in nature. Have a look at the skin of your hand and you will see what I mean.
 2. The Method of Wrinkles
  Press the surface of the product with your finger and check if some wrinkles are formed around. They should disappear when you stop pressing. If this is the case, it is time to stop frowning and start smiling. It means your product is made of real leather.
 3. The Method of Sniffing
  If you smell real leather, you will feel that it has the odor of something natural and warm. In fact if you are not exactly sure what the smell of real leather is, you can have an experiment in a shop that sells leather bags. Ask the shop assistant to give you two bags: one made of real leather and one made of synthetic. Use your nose and you will learn immediately how to understand the difference. If you cannot remember the smell of real leather, at least you will remember that synthetic leather smells like plastic.
 4. The Method of Holes from the Back Side
  Have a closer look at your product from the back side. If the holes around the stitch are different in size and there is a little bit of suede around, it means that the leather is real.
 5. Тhe Method of Water Drops                                                                                                                           
  Real leather absorbs moisture and that’s why if you sprinkle few drops of water on its surface, it will soak them up almost immediately. If you try the same on synthetic leather, the drops will stay on the surface. Extreme version of this method is to do it with few drops of saliva on your finger, but we don’t recommend that for hygienic reasons.

Conclusion: As products made of real leather are much more expensive than products made of synthetic leather, don’t let any mean vendors fool you. If you are a kind of person who finds it difficult to trust strangers and for whom the label and the price of a product is not enough to prove authenticity, take the situation in your hands, and check your product by yourself.

We wish you good luck.  

Lucy Yordanova-Luyra

Днес ще поговорим за една изключително стара, но много интересна практика за обработка на кожи.

прочети още

Днес ще ви разкажем за една от най-здравите и красиви кожи, наречена Шел Кордован или Кордован. Това е една от малкото кожи, която има свое собствено име. То произлиза от името на града Кордоба в Испания, където тази кожа е била произведена за първи път през VII век. Today we will tell you the story of one of the most durable and beautiful leathers, called Shell Cordovan or just Cordovan. This is one of the few kinds of leather that has its own name. It is named after the city of Cordoba, Spain, where this leather was produced for the first time in 7th century.

прочети още

Ще ви разкажем защо е много по-добре да си купите изделие от естествена кожа и ще ви помогнем да се убедите, че няма да сгрешите в избора си.

прочети още

Създаването на красивa и завършенa рамка не е проста задача.

прочети още

Логото е символ, който присъства на абсолютно всеки наш аксесоар.

прочети още

Впечатляващото при нас е завършеният вид на нашите изделия. Финишът се прави също ръчно и това определя цялостната визия на аксесоарите ни. Това е сложен процес, който често отнема продължително време и изисква прецизност и концентрация.

прочети още

За нас доживотната гаранция означава, че ние заставаме зад всяко едно изделие, което напуска нашата работилница.

прочети още

Вече можем да гравираме вашите инициали, име, дата, или кратки послания. Гравирането е перманентно и няма да избледнее или да се заличи с времето. Текстът ще бъде изчистен и четливо направен.

прочети още

- Притежавайки този компактен и удобен монетник под ръка, вие може бързо да реагирате при наличие на по-малки заплащания.

прочети още