• Начало »
 • Общи условия за ползване / General Terms
Общи условия за ползване / General Terms

   МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ. С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ УЕБ САЙТ, ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ НА ВСИЧКИ ТЕЗИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА.

 

  Добре дошли в ivanivanov-store.com, предоставен от Ivan Ivanov (II). II предоставя на Вас продукти и услуги при спазване на условията, посочени в това споразумение. Освен това, когато използвате някоя от нашите услуги, Вие ще се съгласявате с правилата, указанията и условията, приложими за тази услуга, и те са включени в това Споразумение чрез тази справка. Ние си запазваме правото да променим този сайт и настоящите Общи условия по всяко време. ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО, ПРЕКРАТЯВАНЕТО ИЛИ ДРУГО ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА ОЗНАЧАВА ПРИЕМАНЕ НА ВСИЧКИ УСЛОВИЯ В ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ. ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА ВСИЧКИ ПРАВИЛА, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ САЙТ.

  Вие гарантирате, че сте навършили 18 години или посещавате Сайта под надзора на родител, или настойник. Ако сте под 18-годишна възраст, моля, върнете се и ни посетете след 18-тия ви рожден ден, освен ако Вашият родител, или настойник не посещава Сайта с Вас. 

  Всяко лице, което използва Сайта от името на личност, фирма, организация, или компания, трябва да бъде упълномощен представител с правомощието да обвърже субектът, дружеството, организацията или компанията с тези условия. 

  Това Споразумение и неговите условия и правила могат да бъдат променени в бъдеще без допълнително уведомление до Вас. Продължителното използване на този сайт и всички продукти, или услуги, предлагани чрез него, след такива промени е ваше задължение да приемете новите условия. Освен това, настоящите Условия важат конкретно за Вашия достъп и използването на този Сайт и не променят по никакъв начин условията, или правилата на което и да е друго споразумение, което може да имате с II.

  В допълнение към транзакциите, сключени от Вас, или от ваше име, Вие също се съгласявате да сте обвързани от условията на това Споразумение за транзакции. То важи независимо дали са сключени от Вас, или от всеки, който действа като Ваш агент или представител, както и сделки, сключени от всеки, който използва профилът, който Вие сте установили с нас, независимо дали сделките са от Ваше име, или не.

  При спазване на условията на настоящото Споразумение Ви предоставяме ограничен, отменителен, непрехвърляем и неизключителен лиценз за достъп и използване на Сайта. Разрешено е използването на сайта във Вашият браузър единствено за целите на пазаруване на продадени лични вещи на сайта, но не и за комерсиална употреба, или използване от името на трета страна, освен ако не е разрешено от нас предварително. Всяко нарушение на това Споразумение ще доведе до незабавно отнемане на лиценза, издаден в този параграф, без предизвестие до Вас.

  Освен ако не е разрешено в параграфа по-горе, Вие не можете да възпроизвеждате, разпространявате, показвате, продавате, давате на лизинг, предавате, превеждате, променяте, декомпилирате или използвате по друг начин този Сайт, или част от него, освен ако изрично писмено разрешение от нас. Забранено е използването на информацията от Сайта с комерсиална цел, както и да използвате Сайта в полза на друг бизнес, освен ако не е изрично разрешено от нас предварително. Ние си запазваме правото да откажем услугата, да прекратим сметките и /или да анулираме нарежданията по свое усмотрение, включително, без ограничение, ако смятаме, че поведението на клиента нарушава законът или вреди на интересите ни.

  Няма да качвате, разпространявате или въобще да публикувате чрез този сайт съдържание, информация или друг материал, който (а) нарушава авторските права, патентите, търговските марки, марките за услуги, търговската тайна или други права на собственост на което и да е лице; б) е клеветническа, заплашителна, неприлична, порнографска или може да породи гражданска или наказателна отговорност по силата на българското или международното право; или в) включва всички бъгове, вируси, червеи, капани, троянски коне или друг вредоносен код или свойства.

  Като част от процеса на регистрация, ще бъдете помолени да изберете потребителско име и парола за достъп и използване на Сайта. II може да откаже да даде потребителско име, ако определи по свое усмотрение, че това потребителско име (1) се представя за друг, (2) е или може да бъде незаконно, (3) е или може да бъде защитено от закона за търговската марка или други права на собственост, (4) е вулгарно или по друг начин обидно, или (5) може да предизвика объркване. Другата възможност е да Ви предоставим парола и идентификация на профила, за да Ви позволим да имате достъп и да използвате определени части от този сайт. Всеки път, когато използвате парола или идентификация, ще бъдете упълномощени за достъп и използване на Сайта по начин, съвместим с условията на настоящото Споразумение. Ние нямаме задължение да проучваме разрешението или източника на такъв достъп или използването на Сайта.

  ВИЕ ЩЕ БЪДЕТЕ ИЗЦЯЛО ОТГОВОРНИ ЗА ЦЕЛИЯ ДОСТЪП И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ САЙТ ОТ ВСЕКИ, КОЙТО ИЗПОЛЗВА ПАРОЛАТА И ИДЕНТИФИКАЦИЯТА, КОЯТО ПЪРВОНАЧАЛНО ВИ Е БИЛА ВЪЗЛОЖЕНА. ТОВА ВАЖИ НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ДОСТЪПЪТ И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТАЗИ СТРАНИЦА Е ДЕЙСТВИТЕЛНО УПЪЛНОМОЩЕН ОТ ВАС, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ТОВА ВКЛЮЧВА ВСИЧКИ КОМУНИКАЦИИ И ПРЕДАВАНИЯ, ИЛИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ (ВКЛЮЧИТЕЛНО И ФИНАНСОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ), НАРУШЕНИ ЧРЕЗ ТОЗИ ДОСТЪП ИЛИ УПОТРЕБА. Вие изцяло носите отговорност за защитата на сигурността и конфиденциалността на паролата и идентификацията, която ви е възложена. Вие незабавно ще ни уведомите за всяка неразрешена употреба на Вашата парола или идентификация, друго нарушение, или заплаха от нарушение на сигурността на този Сайт.

 

 

При използването на този Сайт се съгласявате:

 

 • Да не нарушавате или да пречите на сигурността, или да не злоупотребявате по друг начин със Сайта или с други услуги, системни ресурси, акаунти, сървъри, или мрежи, свързани или достъпни чрез Сайта или свързани или свързани уеб сайтове.

 

 • Да не нарушавате или пречите на ползването на Сайта или свързаните към него потребители, както и уеб сайтове.

 

 • Да не се качва, публикува или по друг начин да се предават чрез или на този Сайт вируси или други вредни, разрушителни файлове.

  

 • Да не се използва или да се опитва да използва сметка, услуга или система на друго лице без разрешение от II, или да създава или използва фалшива самоличност на този сайт.

  

 • Да не изпращате чрез или на този Сайт спам, верижни писма, нежелана поща, или друг вид нежелани масови имейли на хора, или организации, които не са се съгласили да бъдат част от такива съобщения.

  

 • Да не се опитвате да получите неоторизиран достъп до Сайта или части от Сайта, които са ограничени от общия достъп.

 

 • Да не показвате или предавате незаконни, вредни, омразни, расови, етнически или неприемливи материали от всякакъв вид.

  

 • Да не се представяте за никое лице или организация, или да не извършвате измамнически бизнес планове и ПЛАЩАНИЯ.

 

 

  Като насрещна престация за продуктите или услугите, закупени от Вас или предоставени Ви от II, Вие се съгласявате да плащате по времето, когато получавате продуктите. Всички плащания се дължат незабавно и не подлежат на възстановяване, освен ако не е изрично посочено друго. Плащането може да бъде извършено от Вас, като предоставите валидна кредитна карта, или чрез куриерска фирма.

  Ако по някаква причина II не е в състояние да зареди Вашия метод на плащане за цялата дължима сума за предоставените продукти или услуги, или ако имате наложени санкции, които са начислени от други плащания, Вие сте съгласни, че II може да изисква всички наличните средства за защита, за да получат дадената сума. Ако плащате с кредитна карта и ако по някаква причина II не е в състояние да зареди Вашата кредитна карта с пълната сума на предоставените продукти или услуги, или ако имате такса, която тя е начислила преди това върху сметката, която сте предоставили, Вие се съгласявате, че II може да търси всички налични средства за защита, за да получи плащане. Вие се съгласявате, че сред средствата за защита, които II може да извършва за плащането, включва, но не се ограничава до незабавно отменяне на поръчани от Вас продукти или услуги.

  Продуктите, продавани на този Сайт, не са предназначени за препродажба, а гаранциите за такива Продукти няма да бъдат прехвърляни с повторната продажба на Продукта.

  Продуктите, поръчани чрез този сайт, ще бъдат изпратени в съответствие с инструкциите, които сте посочили при покупката. II ще използва доставчици на пратки от трети страни за доставката, поради което II не поема никаква отговорност и по-конкретно се отказва от отговорност за всякакви трудности или грешки при изпращането на Продукти към Вас, или към получателя.

 

As a consideration for the products or services purchased by you or provided by II, you agree to pay at the time you receive the products. All payments are due immediately and are not subject to refund unless expressly stated otherwise. Payment can be made by you by providing a valid credit card or by a courier company.

 

 

   ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 

  Всички текстове, графики, икони на бутони, изображения, аудиоклипове и софтуер (общо "Съдържание") принадлежат изключително на II. Подреждането и събирането на цялото съдържание на този сайт ("Компилацията") принадлежи изключително на II. Всеки софтуер, използван на този Сайт е собственост на II, неговите филиали или доставчици на софтуер. Съдържанието, компилацията и софтуерът са защитени от законите на България и международните авторски права. Ivan Ivanov, Ivan Ivanov Letherworks и всички лога, лозунги, търговски наименования или думи са регистрирани търговски марки или сервизни марки на II, доставчици или трети страни. Използването на която и да е от нашите търговски марки или марки за услуги без нашето изрично писмено съгласие е строго забранено. Не можете да използвате нашите търговски марки или марки за услуги във връзка с който и да е продукт или услуга по начин, който е вероятно да доведе до объркване. Не можете да използвате нашите търговски марки или марки за услуги по начин, който ни пренебрегва или дискредитира. Не можете да използвате никоя от нашите търговски марки или марки за услуги в мета тагове без предварително изрично съгласие.

 

  МЕЖДУНАРОДЕН ДОСТЪП

 

  Този сайт може да бъде достъпен от държави, различни от България. Може да съдържа продукти или препратки към продукти, които не са налични извън България. Подобни препратки не предполагат, че такива продукти ще бъдат предоставени извън България. Ако влизате и използвате този сайт извън България Вие носите отговорност за спазването на вашите местни закони и разпоредби.

 

 

 

PLEASE READ CAREFULLY THE TERMS OF USE. BY USING THIS WEBSITE, YOU AGREE TO ALL THESE TERMS AND CONDITIONS.

 

Welcome to ivanivanov-store.com provided by Ivan Ivanov (II). II provides you with products and services subject to the terms and conditions set out in this agreement. In addition, when you use any of our services, you will agree to the terms, guidelines, and conditions applicable to this service and are included in this Agreement through this consultation. We reserve the right to change this site and these Terms and Conditions at any time. 

 

First of all, you must guarantee that you are at least 18 years old or you are using the site with your parent. 

 

Any person using the Site on behalf of a person, firm, organization, or company should be an authorized representative with the authority to bind the entity, the company, the organization or the company to those terms.

 

In addition to the transactions, entered into by you or by your behalf, you also agree to be bound by the terms of this Transaction Agreement. It applies regardless of whether it is signed by you or anyone acting as your agent or representing you in any way, as well as transactions made by anyone using the account you have established with us, whether the transactions are on your behalf or not.

 

 YOU WILL BE RESPONSIBLE FOR ALL ACCESS AND USE OF THIS SITE BY ALL THOSE USING THE PASSWORD AND IDENTIFICATION WHICH HAVE INITIATED YOU INITIALLY. This is true whether THE ACCESS AND USE OF THIS SITE ARE ACTUALLY AUTHORIZED BY YOU, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THIS INCLUDES ALL COMMUNICATIONS AND TRANSMISSIONS OR OBLIGATIONS (INCLUDING FINANCIAL OBLIGATIONS) infringements through such access or use. You are solely responsible for protecting the security and confidentiality of the password and the identification that is assigned to you. You will immediately notify us of any unauthorized use of your password or identification, other violation, or threat of breach of security on this Site.

 

 

 

Using this site you agree:

 

 • Do not violate or hinder the security or otherwise misuse the Site or other services, system resources, accounts, servers, or networks connected or accessible through the Site or related Web sites.

 

 • Do not disturb or interfere with the use of the Site or its affiliated users as well as websites.

 

 • Do not upload, publish or otherwise transmit through or on this Site viruses or other harmful, destructive files.

 

 • Do not use or attempt to use an account, service or system of another person without the permission of II or to create or use a false identity on this site.

 

 • Do not send spam, chain emails, junk mails, or other unwanted mass emails to people or organizations that have not agreed to be part of such messages via or through this Site.

 

 • Do not attempt to gain unauthorized access to the Site or parts of the Site that are limited by common access.

 

 • Do not display or transmit illegal, harmful, hateful, racial, ethnic or unacceptable materials of any kind.

 

 • Do not represent yourself for any person or organization, or do not commit fraudulent business plans and PAYMENTS.

 

 

International access

This site can be accessed from countries other than Bulgaria. It may contain products or references to products that are not available outside of Bulgaria. Such references do not imply that such products will be provided outside of Bulgaria. If you enter and use this site outside of Bulgaria, you are responsible for complying with your local laws and regulations.