Красивият финиш / The beautiful finish

Красивият финиш / The beautiful finish

  За да бъде завършен един аксесоар, той преминава през множество и различни етапи на обработка. Последният е финишът, при който кожата бива третирана с естествени материали и се създава красива полирана рамка. Тази рамка оформя и заобля периферията на изделието и прави така че да изглежда завършено.

  Оформянето на ръба е процес, който изисква време и физически усилия. Създаването на красивa и завършенa рамка не е проста задача. Понякога дори отнема повече време, отколкото да бъде зашито изделието. Също така за неговият завършен вид се използват няколко различни инструмента.

  Тази крайна обработка променя цялостно видът на изделието, и го прави значително по-красиво. Това действие придава голяма ценност на създадения аксесоар, поради трудът и времето, които са вложени, за да бъде постигната крайната цел. Рамката е живото доказателство, че понякога малките неща, водят до най-големите промени. „Ivan Ivanov” винаги е работил и ще работи със стил и професионализъм.

  Ръбът може да бъде сравнен с рамка на картина. Ако една красива картина има нисък клас рамка, то картината ще изпъкне на преден план. От друга страна, ако красивата картина има и красива рамка, то те двете биха се допълнили взаимно в нещо грандиозно. Давам сравнение с картината, защото смятам, че това, което правим само по себе си също е изкуство.

  Всеки изминал ден е урок за нас. Ние се учим и развиваме, трупаме нови знания, откриваме нови методи и ни идват разнообразни идеи, които смело прилагаме в действие. Не спираме да се развиваме, за да можем да ви предоставим най-доброто. Ние ценим нашето време, труд и усилия и винаги даваме максимума от себе си. Точно заради това не можем да допуснем нещо некачествено, да напусне нашата работилница.

 

 

In order to complete an accessory, it goes through a variety of different processing stages. The last stage is the finishing process where the leather is treated with natural materials and a beautiful polished frame is created. This frame shapes and rounds the periphery of the product and makes it look finished.

Shaping the edge is a process that requires time and physical effort. Creating a beautiful and complete framework is not a simple task. Sometimes it takes more time than stiching the product. Also the amount of tools that are used for that process are more than any other.

This finishing process completely changes the appearance of the product and makes it significantly more beautiful. This action adds great value to the created accessory due to the work and time spent to achieve the ultimate goal. The frame is the real proof that sometimes the smallest thins can lead to the biggest changes. “Ivan Ivanov” has always worked and will work with style and professionalism.

The edge can be compared to a picture’s frame. If a beautiful picture has a low-class farame, then the picture will stand out in the foreground. On the other side, if the beautiful picture has a beautiful frame, they both would complement each other in something spectacular. I compare it with a picture because I think what we are doing is an art by itself.

Every passed day is a lesson for us. We learn and develop, accumulate new knowledge, discover new methods and come up with various ideas that we bravely apply. We have not stopped developing so that we can provide you with the best. We value our time, labor and efforts and always give the maximum of ourselves. That is precisely why we can not allow anything inferior to get out of our workshop.

Днес ще поговорим за една изключително стара, но много интересна практика за обработка на кожи.

прочети още

Днес ще ви разкажем за една от най-здравите и красиви кожи, наречена Шел Кордован или Кордован. Това е една от малкото кожи, която има свое собствено име. То произлиза от името на града Кордоба в Испания, където тази кожа е била произведена за първи път през VII век. Today we will tell you the story of one of the most durable and beautiful leathers, called Shell Cordovan or just Cordovan. This is one of the few kinds of leather that has its own name. It is named after the city of Cordoba, Spain, where this leather was produced for the first time in 7th century.

прочети още

Ще ви разкажем защо е много по-добре да си купите изделие от естествена кожа и ще ви помогнем да се убедите, че няма да сгрешите в избора си.

прочети още

Един от въпросите, които 90% от клиентите си задават когато си купуват облекла, обувки, чанти или аксесоари от кожа, е дали наистина този продукт е от естествена кожа или не.

прочети още

Логото е символ, който присъства на абсолютно всеки наш аксесоар.

прочети още

Впечатляващото при нас е завършеният вид на нашите изделия. Финишът се прави също ръчно и това определя цялостната визия на аксесоарите ни. Това е сложен процес, който често отнема продължително време и изисква прецизност и концентрация.

прочети още

За нас доживотната гаранция означава, че ние заставаме зад всяко едно изделие, което напуска нашата работилница.

прочети още

Вече можем да гравираме вашите инициали, име, дата, или кратки послания. Гравирането е перманентно и няма да избледнее или да се заличи с времето. Текстът ще бъде изчистен и четливо направен.

прочети още

- Притежавайки този компактен и удобен монетник под ръка, вие може бързо да реагирате при наличие на по-малки заплащания.

прочети още