Торбичка за монети / Coin purse

Торбичка за монети / Coin purse

Торбичка за монети:

 

  В днешно време портфейлът е неотлъчна част от нашето ежедневие. Той е удобно и полезно средство, което съхранява вашите пари и документи. Факт е, че дори тези от вас, които не сте върли привърженици на портфейлите се нуждаете от един компактен и олекотен минималистичен модел, който да побира вашите банкноти и карти. Тук идва и нуждата от монетник. Независимо, дали ползвате минималистичният портфейл за удоволствие и защото смятате, че е красив, или само от крайна необходимост, докато използваме пари, торбичката за монети винаги ще намира приложение за вас.

- Монетите са тежки и понякога може да дойдат неочаквано в голям размер (например при получаване на ресто). Не всеки би се чувствал добре, ако тези монети разтягат портфелът му, или го правят по-тежък. Също така в днешно време е немислимо просто да бъдат изсипани и да дрънкат във вашият джоб. Един такъв монетник може да ви спести всички тези тревоги без да ви бъде в тежест. Точно обратното. Иначе казано – организиране на парите ви. 

- Притежавайки този компактен и удобен монетник под ръка, вие може бързо да реагирате при наличие на по-малки заплащания. Особено полезно е, когато пътувате през границата и ви се налага да плащате  такса за изминато разстояние на съответните кабинки. Тогава трябва да бъдете заредени с монети. 

- Друго приложение е, когато събирате монетите от ресто и решавате да ги използвате, или уедрите в кварталния магазин. Пренасянето им в монетник е далеч по-стилно и удобно, отколкото в найлонови пликове, които са забележими и привличат ненужни погледи. 

- Спокойно можете да оставяте парите за закуска, училище, или дневни за вашите деца, без да се налага да ви питат, или да имат достъп до портфейлът ви. 

  - Монетникът ви позволява да следите наличността на вашите пари и не натежава излишно на вашият ежедневен портфейл. Като човек, който не обича да използва монети, смея да кажа, че благодарение на този аксесоар се чувствам страхотно при тяхната употреба и съхранение.

 

 

 Coin purse:

 

- Nowadays, the wallet is an integral part of our daily life. It is a convenient and useful tool that keeps and protects your money and documents. It is a fact that even those of you who aren’t fans of the wallets, still need a compact and lightweight minimalist model to hold your banknotes and cards. Here comes the need for a coin purse. Regardless of whether you are using the minimalistic wallet for pleasure and you may find it beautiful, or just an absolute necessity while using the money, the coin bag will always find an application for you.

- Coins are heavy and can sometimes come unexpectedly in many numbers (for example, when getting a change). Not everyone would feel good if these coins stretch his wallet or make it heavier. Also, it is inconceivable nowadays to just be poured and rattle in your pocket. A coin purse can save you all those worries without being burdened. It is exactly the opposite. In other words, this leather product is the perfect organizer for your money.

- Having this compact and comfortable purse at hand, you can quickly react with the fewer payout situations. It is especially useful when you travel across the border and you have to pay a toll for the distance traveled on the booths. Then you must be loaded with coins.

- Another application is when you collect the coins from a change and decide to use them or to coalesce thеm in the neighborhood shop. Transferring them into a leather coin purse is far more stylish and comfortable than in nylon envelopes that are noticeable and attract unnecessary glances.

- You can easily leave the money for breakfast or school for your children without making them ask you all the time or have access to your wallet.

- The coin purse allows you to track the availability of your money and does not overwhelm your daily wallet. As a person who does not like to use coins, I dare say that thanks to this accessory I feel great in their use and storage.

 

 

Днес ще поговорим за една изключително стара, но много интересна практика за обработка на кожи.

прочети още

Днес ще ви разкажем за една от най-здравите и красиви кожи, наречена Шел Кордован или Кордован. Това е една от малкото кожи, която има свое собствено име. То произлиза от името на града Кордоба в Испания, където тази кожа е била произведена за първи път през VII век. Today we will tell you the story of one of the most durable and beautiful leathers, called Shell Cordovan or just Cordovan. This is one of the few kinds of leather that has its own name. It is named after the city of Cordoba, Spain, where this leather was produced for the first time in 7th century.

прочети още

Ще ви разкажем защо е много по-добре да си купите изделие от естествена кожа и ще ви помогнем да се убедите, че няма да сгрешите в избора си.

прочети още

Един от въпросите, които 90% от клиентите си задават когато си купуват облекла, обувки, чанти или аксесоари от кожа, е дали наистина този продукт е от естествена кожа или не.

прочети още

Създаването на красивa и завършенa рамка не е проста задача.

прочети още

Логото е символ, който присъства на абсолютно всеки наш аксесоар.

прочети още

Впечатляващото при нас е завършеният вид на нашите изделия. Финишът се прави също ръчно и това определя цялостната визия на аксесоарите ни. Това е сложен процес, който често отнема продължително време и изисква прецизност и концентрация.

прочети още

За нас доживотната гаранция означава, че ние заставаме зад всяко едно изделие, което напуска нашата работилница.

прочети още

Вече можем да гравираме вашите инициали, име, дата, или кратки послания. Гравирането е перманентно и няма да избледнее или да се заличи с времето. Текстът ще бъде изчистен и четливо направен.

прочети още