Растителнo дъбена кожа / Veg-tan leather

Растителнo дъбена кожа / Veg-tan leather

  Veg-tan е кожата, която е дъбена, използвайки танини и други съставки, намиращи се в различни растителни материи като дървесна кора, дърво, листа, плодове и корени. Това разбира се не означава, че се изхвърлят купчина кори в кофи с кожи, повечето цехове използват екстракти, закупени в насипно състояние. Това е в противоречие с другия основен промишлен метод за обработка на кожа – Chrome-tan, който използва хромни соли.

 

  Растителнo дъбена кожа съставлява много по-малък процент от произведената от хром и като цяло се смята за нещо "по-естествено", но както всичко произведено в промишлен мащаб, "по-естествено" е относително. Вярно твърдение е, че veg-tan кожата отнема значително по-дълго време за производство (от дни до месеци), отколкото хромираната.

 

  Veg-tan се прави, за да бъде допълнително обработенa и завършенa по някакъв начин. Най-малкото, традиционните производители използват масла върху кожата, за да я потъмнят и да я подготвят. Причината, поради която veg-tan развива патина толкова по-забележимо и бързо, отколкото другите кожи е, защото е с отворени пори. Също така, абсорбира вода, бои и мазнини (поради което е по-подходяща за ръчна обработка, a също така и става по-еластична и може да придобие различни форми) за да има завършен вид. Когато цветът и потъмнява, вследствие от употребата, вие буквално я боядисвате бавно със собствените си ръце и всичко, което е попила вашата кожа (като естествени мазнини).

 

  Невярно е твърдението, че дъбената кожа е по-дебела. Виждал съм това да се появява няколко пъти в статиите за растително дъбената кожа и аз наистина не разбирам от къде точно идва тази идея. Veg-tan кожата, подобно на всяка друга кожа, може да бъде разделена на всякаква дебелина. Макар да е вярно, че в повечето случаи се вижда хромирана кожа, най-често в по-тънка разновидност (меки торби, дрехи и тапицерии) и veg-tan кожа с по-плътни продукти (като колани и кобури) няма достатъчно информация относно методът, който прави кожата по-дебела.

 

Veg-tan не идва в ярки цветове. Макар да е вярно, че големите имена на производители на veg-tan кожата предлагат предимно земни тонове като "складови-налични" не е невъзможно създаването на ярките цветове.

 

  Това дали кожата ще бъде с отворени, или затворени пори не зависи от типът кожа, а от това как е финиширана. Като цяло кожата не е материал, който допуска голямо количество въздух през нея. Точно заради това тя е най-добрият материал за мотористките якета. Да, някои veg-tan кожи са по-леко финиширани, така че самата кожа е много по-дишаща от по-грубо обработената хромирана кожа. Въпреки, че грубо финишираната с восъци и масла veg-tan  кожа, като тази използвана за конните седла и други непромокаеми изделия е с почти напълно затворени пори. 

 

  Може да забележите как кожени изделия в музеите например са се запазили със стотици, ако не и хиляди години. Това се дължи на тяхната поддръжка с кондиционери и други подхранващи кожата естествени материали. Кожата изисква грижа, точно както и човешката кожа за да запази своята здравина и красив външен вид.

 

Какво всъщност представлява патината?

Патина е: желаният слой мазнини и вещества, които кожата попива с времето и използването. Тя би се развила много по-бързо и видимо върху кожа с минимален или без финиш. По-малка патина се получава при по-тъмната кожа с лъскав финиш.

 

 

Veg-tan is the skin that is tanned using tannins and other ingredients found in different vegetable materials such as bark, wood, leaves, fruits, and roots. This is the opposite of the other major skin processing method - Chrome-tan, which uses chromium salts.

 

Vegetable tanned skin represents a much smaller percentage of chromium produced and is generally considered to be "more natural", but this is relative. It is true that veg-tan skin takes considerably longer production time than chromium leather.

 

Veg-tan is made to be further processed/completed in some way. The reason veg-tan develops the patina so much more noticeably and quickly than other skins is because it has open pores. Also, it absorbs water, paints, and oils to have a finished look. When the color darkens as a result of the use, you literally paint it slowly with your own hands and everything that has absorbed your skin (like natural oils).

 

 Some people think that tanned leather is thicker.  Veg-tan leather, like any other leather, can be divided into any thickness. 

Whether the leather will be with open or closed pores does not depend on the leather type, but on how it is finished. Generally, the leather is not a material that allows a large amount of air through it. Yes, some veg-tan skins are more finely finished, so the leather itself is much more breathable than the more roughly finished chrome leather.

 

What exactly is patina?

 

  Patina is the perfect layer of oils and substances that the leather absorbs with time and use. It would develop much faster and visible on the leather with minimal or with no finishing. 

Днес ще ви разкажем за една от най-здравите и красиви кожи, наречена Шел Кордован или Кордован. Това е една от малкото кожи, която има свое собствено име. То произлиза от името на града Кордоба в Испания, където тази кожа е била произведена за първи път през VII век. Today we will tell you the story of one of the most durable and beautiful leathers, called Shell Cordovan or just Cordovan. This is one of the few kinds of leather that has its own name. It is named after the city of Cordoba, Spain, where this leather was produced for the first time in 7th century.

прочети още

Ще ви разкажем защо е много по-добре да си купите изделие от естествена кожа и ще ви помогнем да се убедите, че няма да сгрешите в избора си.

прочети още

Един от въпросите, които 90% от клиентите си задават когато си купуват облекла, обувки, чанти или аксесоари от кожа, е дали наистина този продукт е от естествена кожа или не.

прочети още

Създаването на красивa и завършенa рамка не е проста задача.

прочети още

Адресът е град София, ул. Солунска 26, Галерия 15. Работното време е от 11:00 до 19 30

прочети още

Логото е символ, който присъства на абсолютно всеки наш аксесоар.

прочети още

Впечатляващото при нас е завършеният вид на нашите изделия. Финишът се прави също ръчно и това определя цялостната визия на аксесоарите ни. Това е сложен процес, който често отнема продължително време и изисква прецизност и концентрация.

прочети още

За нас доживотната гаранция означава, че ние заставаме зад всяко едно изделие, което напуска нашата работилница.

прочети още

Вече можем да гравираме вашите инициали, име, дата, или кратки послания (до 3 думи). Гравирането е перманентно и няма да избледнее или да се заличи с времето. Текстът ще бъде изчистен и четливо направен.

прочети още

- Притежавайки този компактен и удобен монетник под ръка, вие може бързо да реагирате при наличие на по-малки заплащания.

прочети още
/div>